Brony talerzowe X

Przeznaczone są do przesiewnej uprawy gleb zwięzłych i zaoranych przed zimą. Brony talerzowe stosowane są również do rozrywania i kruszenia zadornionych  skib po orce na łąkach i innych użytkach zielonych jak również do wykonywania podorywki ściernisk bezpośrednio po ścince roślin. W bronach talerzowych w układzie X znajdują się brony o szerokości od 2,7 do 3,4 m. Standardowo każda wersja X wyposażona jest w uchwyt pozwalający na zamocowanie wału rurowego, z którym może współpracować. W bronie mogą występować talerze o średnicy 510 mm i 560 mm.

SZEROKOŚĆ
robocza (m)
TYP ILOŚĆ TALERZY KM KG
2,7 BTX2 24 70-80 730
3 BTX2 28 80-90 825
3,2 BTX2 32 95-95 895
3,4 BTX2 36 100-120 950