BRONY TALERZOWE V

Przeznaczone są do przesiewnej uprawy gleb zwięzłych i zaoranych przed zimą. Brony talerzowe stosowane są również do rozrywania i kruszenia zadornionych  skib po orce na łąkach i innych użytkach zielonych jak również do wykonywania podorywki ściernisk bezpośrednio po ścince roślin. W bronach talerzowych w układzie V znajdują się brony o szerokości od 1,8 do 2,7 m. W wersji V uchwyt występuje jako dodatkowa opcja. W bronie mogą występować talerze o średnicy 510 mm i 560 mm.

SZEROKOŚĆ
robocza (m)
TYP ILOŚĆ TALERZY KM KG
1,8 BTV2 16 30-50 410
2 BTV2 18 50-65 445
2,1 BTV2 20 55-65 570
2,3 BTV2 22 55-70 585
2,7 BTV2 26 55-70 645