GŁĘBOSZ KRET

Przeznaczony jest do głębokiego spulchniana gleby, a współpracujące z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby, co ogranicza parowanie wody z gleby i przyspiesza wschody nasion osypanych podczas zbioru.
Głębosz zbudowany jest z ramy o mocnej konstrukcji, na której mocowane są elementy robocze – redlice o długiej grządzieli.
W ofercie jako wyposażenie dodatkowe występuje wał rurowy.

SZEROKOŚĆ
robocza (m)
ILOŚĆ ZĘBÓW TYP KM KG
0,8 1 1R2 50-60 190
1,2 2 2R2 70-80 297
1,8 3 3R2 90-100 520
2,4 4 4R2 100-120 780
3,0 5 5R2 130-150 960