GŁĘBOSZ GRYS

Przeznaczony jest do głębokiego spulchniania gleby, a współpracujące z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby, co ogranicza parowanie wody z gleby i przyspiesza wschody nasion osypanych podczas zbioru.
Głębosz zbudowany jest z ramy o mocnej konstrukcji, na której mocowane są elementy robocze – redlice o długiej grządzieli.
W ofercie występują różne głębosze o różnych szerokościach.

SZEROKOŚĆ
robocza (m)
GŁĘBOSZ GRYS TYP KM KG
1,2 GŁĘBOSZ GRYS 2-skibowy 2R2 80-90 780
1,8 GŁĘBOSZ GRYS 3-skibowy 3R2 110-130 1000
2,4 GŁĘBOSZ GRYS 2-skibowy 4R2 130-160 1100
3,0 GŁĘBOSZ GRYS 3-skibowy 5R2 160-180 1200

 

OPCJE:
WAŁ RUROWY
WAŁ PODPOROWY