AERIS T

Parametry techniczne

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Model opryskiwacza Agrola 1000 Aeris T A10 D
Typ (symbol) P 00/6
Typ zbiornika polietylenowy trzybryłowy:
- zbiornik główny o pojemności 1000 [l]
- zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza
- zbiornik na czystą wodę do mycia rąk
Typ wentylatora promieniowy z odchylonymi łopatami, obustronnego ciągu, z sześcioma rękawami powietrznymi napędzany poprzez przekładnię 2-biegową (2 + N) max wydajność powietrza 11 000 m3/h
Belka polowa - podnoszona hydraulicznie (zakres od 145cm do 225cm)
- rozkładana / składana hydraulicznie (niezależnie stronami),
- stabilizowana mechanicznie z hydrauliczną korektą przechyłu,
szerokość belki 5,7-6,7m
Rozstaw dyfuzorów / szerokość robocza rozstaw dyfuzorów regulowany ręcznie w zależności od potrzeb np:.
- 6 rzędów (od osi rynny 1-1,2m; 1-1,2m; 1,7-1,9m; 1-1,2m;1-1,2m)
Ilość i typ opraw rozpylaczy 12 (po dwie oprawy na dyfuzor) mosiężne, obrotowe, z zaworami przeciwkroplowymi, dwurozpylaczowe
Pompa Annovi Reverberi BHA130 (max. wydajność 127 l/min; max ciśnienie 50 bar ograniczone bezpiecznikiem do 20 bar)
Zawór sterujący zdalnie wyłączane sekcje (2 sekcje) -  elektrozawory Arag z pulpitem sterowniczym montowanym w kabinie ciągnika
Masa własna [kg]
całkowita [kg]
Wymiary transportowe opryskiwacza długość [cm]
szerokość [cm] 125
wysokość [cm] 270
Zapotrzebowanie mocy [KM] 45-55