Włóko chwastownik

Opcja włóki do chwastownika bazuje na standardowej włóce dwusiłownikowej, do której dołączona jest rama z trzema rzędami podwójnych zębów sprężynowych wykonanych z pręta fi 7. Bezpośrednimi korzyściami z zastosowania chwastownika są: zniszczenie chwastów, spulchnienie gleby, polepszenie dostępności składników pokarmowych, pobudzenie do rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzania gleby. Opcja włóki do chwastownika łączy w sobie cechy tradycyjnej włóki łąkowej oraz chwastownika dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas pracy na łąkach oraz zwiększyć efektywność prac.

Dane techniczne
Szerokość [mm] Liczba odlewów Masa włóki [kg] Masa włoko-chwastownika [kg] Liczba zębów [szt]
3 rzędy 4 rzędy 3 rzędy 4 rzędy 3 rzędy 4 rzędy
6000 56 74 642 719 797 874 60