N031M/N031M/1

Rozsiewacz nawozów N 031M i N 031M/1 jest przeznaczony do wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, pylistych i mieszanek nawozowych, wapna nawozowego oraz piasku i soli.

Charakterystyka techniczna N 031 M N 031 M/1
System wysiewu odśrodkowy odśrodkowy
Pojemność zbiornika 0,32 m3 0,40 m3
Waga 105 kg 130 kg
Prędkość obrotowa WOM 540 obr/min 540 obr/min
Dop. ład. przy agreg. ciągnikiem klasy:
- 0,6
- 0,9
200 kg
400 kg
200 kg
600 kg
Szerokość rob. przy siewie rzutowym nawozów:
- granulowanych
- pylistych
8 m
5 m
8 m
5 m
Wydajność przy siewie rzutowym:
- nawozy granulowane
- nawozy pyliste i krystaliczne
6 ha/h
4 ha/h
6 ha/h
4 ha/h

Wyposażenie dodatkowe:

  • przystawka do wysiewu sadowniczego,
  • zestaw do zimowego utrzymania dróg,
  • zasuwa hydrauliczna,
  • wózek jezdny
  • przystawka komunalna
  • przystawka do siewu rzędowego