VS 1200 M1

Brona chwastownik VS 1200 M1 dzięki wyjątkowemu systemowi sprężyn podtrzymujących zęby precyzyjne dopasowuje się do podłoża i zapewnia ochronę upraw na najwyższym poziomie. Mocne zęby o długości 8mm i odstępie śladu zęba równego 35mm wywierają stały nacisk na podłoże niezależnie od poziomu uniesienia zębów. Pozwala to na stosowanie brony również w uprawach redlinowych, takich jak ziemniaki: siła nacisku zębów jest identyczna na koronie redliny, flance redliny oraz w bruzdach. System zębów i sprężyn zastosowany w VS pozwala na unoszenie zębów, by umożliwić również bronowanie bardziej wrażliwych upraw i roślin we wcześniejszych stadiach rozwojowych. Zwiększa to ramy czasowe, ponieważ siła nacisku na ząb może zostać zredukowana do jego masy własnej i tym samym nie ma konieczności stosowania przerw w bronowaniu bardziej wrażliwych roślin.

Sposób funkcjonowania

Podczas bronowania zęby wchodzą w glebę maksymalnie na głębokość 2-3 mm by rozkopać i rozkruszyć wierzchnią warstwę skorupy. Zapewnia to lepsze napowietrzenie gleby i przerwanie jej kapilarności. Głównym zadaniem bronowania jest zmniejszenie ilości chwastów. Kiedy zęby przesuwają się po glebie, chwasty znajdujące się w stadium włóknistym lub już zarodkowym są zasypywane ziemią lub wyrywane i odkładane na powierzchni ziemi. Tam wysychają i obumierają. Dzięki temu blisko 90% chwastów w zarodku zostaje zlikwidowane.

PRECYZJA

 • Innowacyjny system sprężyn podtrzymujących zęby gwarantujący identyczny nacisk zębów w trakcie całego przejazdu
 • Odrębny zestaw sprężyn dla każdego zęba
 • Zęby mogą zostać nie tylko wstępnie naprężane, ale również podnoszone (zarejestrowany patent)
 • Żadnego odbijania zębów na boki na nierównościach, żłobieniach czy w uprawach redlinowych

WSZECHSTRONNOŚĆ

 • Dłuższa końcówka zębów - dłuższa żywotność
 • Możliwość natychmiastowej redukcji siły nacisku zębów aż do zera
 • Wysoki prześwit → system sprężyn zamontowany powyżej ramy gwarancją ochrony roślin uprawnych
 • Możliwość dopasowania kół kopiujących do całej szerokości toru jazdy lub rozstawu rzędów

KOMFORT

 • Hydrauliczna regulacja siły nacisku zębów
 • Dobrze widoczna skala służąca do ustawiania nacisku zębów
 • Hydrauliczne składanie z seryjnym wyłączaniem cylindrów
  - podczas składania maszyny zewnętrzne ramy boczne składają się na wewnętrzne ramy boczne, a te następnie w górę pod kątem 90°
  - rozkładanie odbywa się w kolejności odwrotnej
 • Uchwyt przestawny kół kopiujących zintegrowany z mocowaniem koła