OSA

Wyposażenie standardowe:

− ekran regulowany,

− stopka podporowa z kołem i hamulcem,

− palce zagarniające ocynkowane,

− koła podporowe pneumatyczne 4.00-8,

− zaczep KAT I i II.