DENTE

Wyposażenie standardowe:

 − zęby 200x20mm,
− tablice ostrzegawcze,
− oświetlenie,
− włóka amortyzowana z regulowanym kątem natarcia,
− ślizg pola brony,
− pola bron płaskownik 60x10mm,
− hydraulicznie składana do transportu (2 siłowniki),
− szerokość transportowa 2,95m,
− zaczep kat II i III,
− zamki hydrauliczne siłowników,
− zabezpieczenie mechaniczne  i hydrauliczne do transportu,
− stopy podporowe,
− przewody hydrauliczne dwuoplotowe 330 bar,
− wymagana 1 para wyjść hydraulicznych.