SEED

Wyposażenie standardowe:

-centralny(sekcje z zab. gumowym) albo indywidualny docisk redlic(sekcje na równoległoboku),

-redlice dwutalerzowe wypukłe Ø 300mm albo proste Ø 350mm,

- koła dogniatające FLEX 250x60mm,

-koła wysiewające dzielone,

-przekładnia bezstopniowa olejowa,

-wziernik,

-sito zbiornika,

-mieszadło,

-rynny do próby kręconej,

-dzielnik ziarna w zbiorniku,

-tabela wysiewu,

-podest załadunkowy,

-koła 6.50.80 R12,

-belka zaczepowa pływająca kat. II.