MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 

 Wniosek przez Internet o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych

 2015 - Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych

 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 

 Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie:

  1. Diagnozy Państwa potrzeb i możliwości.
  2. Opracowania i złożenia w ARiMR wniosku, biznes – planu oraz innych, niezbędnych załączników.
  3. Monitorowanie Państwa projektu aż do uzyskania decyzji o dofinansowaniu z ARIMR.
  4. Opracowania wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

 


 


 

  1. Finansowanie BZ WBK Leasing 
  • okres finansowania do 10  lat
  • pierwsza wpłata od 0% - wkład własny
  • Raty: Miesięczne , Kwartalne , Półroczne ,Sezonowe 
  • Finansowanie Vat

 ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT : 696 223 305