PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Rodzaj wsparcia: premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Beneficjenci: Młody rolnik – osoba, która:

 • nie ukończyła 40 roku życia
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący.

W ramach premii Beneficjent może zrealizować inwestycje budowlane, zakupić sprzęty do gospodarstwa, a także zakupić ziemię.

 

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 

 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

 

3. Biznes plan "Młody rolnik":

 

 • B_Plan_MR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls)
 • Rejestr wprowadzonych zmian - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - otwórz
 • Załącznik nr 2 - otwórz
 • Pomoc oraz porady dla użytkowników - otwórz

 

4. Oświadczenia:

 

 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę -otwórz
 • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję - otwórz

 

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

 

 

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - otwórz
7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

 

 

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - otwórz

 

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz